شرایط و ضوابط

img
img
img
img
shape
shape

شرایط و ضوابط

  • کلیه حقوق مادی و معنوی نرم‌افزارها و نشان‌های تجاری آن برای داریک‌سافت محفوظ می‌باشد. هرگونه استفاده‌ی غیر مجاز از نام، مطالب و مستندات و منابع نرم‌افزار بدون مجوز کتبی داریک‌سافت غیر قانونی است. این امر، مطابق با قانون جرایم رایانه‌ای غیر مجاز تلقی شده و پیگرد قانونی دارد.
  • مجوز استفاده از نرم‌افزار، تنها برای استفاده‌ی یک مشتری و به نام آن می‌باشد که می‌تواند دارای شخصیت حقیقی یا حقوقی باشد. هر گونه کپی‌برداری و سعی در نفوذ به داده‌های نرم‌افزار، طبق قانون قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای غیر مجاز تلقی می‌شود. به علاوه، این عمل پیگرد قانونی دارد  و  شرایط پشتیبانی و خدمات پس از فروش نرم‌افزار را لغو خواهد نمود.
  • آرم‌ها و مارک‌های تجاری و خدماتی که در نرم‌افزار به نمایش درآمده، علائم تجاری ثبت‌شده یا ثبت‌نشده‌ی داریک‌سافت و دیگران می‌باشند. هیچ جزئی از محتوای نرم‌افزار را نمی‌توان تحت عناوین صدور اجازه یا حق ضمنی و تلویحی یا عدم امکان انکار پس از قبول و غیره جهت استفاده از علائم تجاری استفاده شده در نرم‌افزار، بدون اجازه‌ی کتبی صاحبان علائم، تعبیر یا تفسیر کرد. استفاده‌ از علائم تجاری یا هرگونه محتوای دیگر موجود در نرم‌افزار اکیداً ممنوع است، مگر آنچه در این متن مقرر یا تصریح شده باشد.

بالا